Info

Info

Astu sisään Teriskotisäätiöön ja tule tutustumaan toimintaamme

Päihde­- ja mielenterveys asumispalvelu on tarkoitettu niille asiakkaille, joiden päihdeongelma tai psyykkinen sairaus rajoittaa omatoimista selviytymistä kotona tai vaikeutunut elämänhallinta tai ovat asunnottomia. Asumispalvelut sisältävät palveluasumista ja asumisen tukipalveluita mm. palveluohjausta.

Teriskotisäätiön asumispalvelu on kristilliselle arvopohjalle perustettu yhteisöllinen tuki- ja asumispalvelu. Yhteisöllisyyden tarkoituksena on päihteettömän elämänhallinnan omaksuminen ja vertaistuen saaminen ja myös tuen antaminen toisille asukkaille yhteisössä, se on kuin suuri perhe. Yhteisöllisyys esiintyy yhteisillä hetkillä, kaveruudella, toistensa auttamisella sekä huolena toisia kohtaan. Pitkään asumispalveluissa ollessa, jokaiselle tulee oma tapa toimia ja hoitaa asioitaan. Useat ottavat osaa talon toimintaan joko itsenäisesti tai ohjattuna. Yhteisöllinen toiminta ehkäisee syrjäytymistä, tuottaa hyvää mieltä ja tunteen kuulua johonkin missä ei tarvitse hävetä menneisyyttään, koska kaikilla on ollut samansuuntaiset ongelmat. Ymmärrys varsinkin uuden asiakkaan tullessa asumispalveluun näkyy miellyttävällä ja ohjaavalla vastaanotolla.

Teriskodin toiminta on asiakaslähtöistä ja talossa vallitsee turvallinen ja tuttu kodinomainen ilmapiiri. Tervetuloa tutustumaan Teriskodin toimintaan netissä, tai tulemalla suoraan paikanpäälle.

Soita 045-691 0020 tai tule tutustumaan (kts. henkilökunta). Teriskodille voi hakea asumispalveluun ympäri Suomea, kun avohoidon keinot eivät riitä ja olo päihteiden tai mielialaongelmien kanssa on voimaton. Teriskotiin voi olla yhteydessä asumispalveluun liittyvissä kysymyksissä.

Asumispalveluun päästääkseen tulee ottaa yhteys omaan kuntaan, yleensä A-klinikkaan tai sosiaalitoimeen. Asumispalvelun tarve ja tilanne arvioidaan omassa kunnassa. Myönteisen päätöksen jälkeen kunta kirjoittaa maksusitoumuksen, jonka jälkeen kunnan työntekijä varaa paikkan Teriskodilta.

Asiakkaalle maksettavaksi jää asiakasmaksu, joka on 33€/pv. Asiakasmaksuun voi hakea toimeentulotukea, henkilökunta avustaa hakemisessa.