Intervalli ja jatko-palvelut

tästä lisää myöhemmin