Kuntoutus Harrastus Työtoiminta

Kuntoutus, Harrastus & Työtoiminta

Teriskotisäätiö järjestää työterapiaa, jonka avulla pyritään lisäämään elämän arkipäivään mielekkyyttä, ylläpitämään tai edistämään asukkaan toimintakykyä, estämään syrjäytymistä sekä itsetunnon/arvon lisäämistä, kädentaitoja ja psyykkistä hyvinvointia.

Teriskotisäätiön yhteydessä toimii Hyöty & Työ projekti, joka tarjoaa työmahdollisuuksia vaikeasti työllistyville henkilöille. Tähän toimintaan yhdistyy mm. humanitäärinen avustustoiminta. Työtoimintaan voi osallistua myös Teriskotisäätiön asukas työterapiana. Työtoimintaan osallistumisesta kuten keittiötöistä, siivouksesta, pihatöistä, remontoimisesta, muuttopalveluun osallistumisesta jne. maksetaan pientä kannustinrahaa.

Työterapiaan/toimintaan osallistuminen auttaa monia ennaltaehkäisevästi mm. irtautumaan päihteiden käytöstä, syrjäytymisestä ja/tai sosiaalisista peloista. Työtoimintaan osallistuminen lisää sosiaalisuutta, arkipäivään mielekkyyttä, päivärytmiä, itsearvostusta, kuuluvuutta työyhteisöön sekä onnistumisen iloa www.hyotytyo.webs.com

Teriskotisäätiön tavoitteena on tukea ja ohjata päihteettömyyteen, motivoida asiakasta omatoimisuuteen, vastuuttaa omien asioiden hoitamiseen ja huomioimaan Teriskotisäätiön yhteisöllisyys. Asukasta tuetaan jokapäiväisissä askareissaan kuten hygieniasta, siivouksesta, ravinnosta, liikunnasta ja yleensä arkipäivän askareista huolehtimisessa sekä haetaan tarvittaessa erilaisia etuuksia esim. toimeentulotukea, asumistukea ja hoitotukea. Tukeminen on yksilöllistä, asiakasta tuetaan päihteettömyyteen ja omatoimisuuteen.

Teriskotisäätiöllä on tarjottavana asukkaille monenlaisia askareita sekä toimintaa asukkaan omien voimavarojen ja halukkuuden mukaan. Teriskoti tarjoaa asukkaille yksilö- ja ryhmä keskusteluja, korva-akupunktiota, palveluohjausta, viriketoimintaa, työterapiaa ja asioimispalvelua Toijalan keskustaan kaksi kertaa viikossa.

Yhteistyö

Teriskotisäätiölle tullaan asukkaaksi ympäri Suomea kunnan maksusitoumuksella mm. A-klinikoiden ja kuntien sosiaalitoimistojen kautta. Hoitotyöntekijöiden arkipäivään kuuluu Teriskotisäätiöllä asumispalvelun sisäinen toiminta sekä yhteistyö ulkopuoliseen moniammatilliseen verkostoon. Työnkuvaan kuuluu yhteydenpito yksilöllisesti asukkaiden lähettävään tahoon, terveyskeskukseen ja/tai muihin laitoksiin sosiaalisista, terveydellisistä tai lääkkeellisistä toimenpiteistä mm. A-klinikoihin, sosiaalitoimistoihin, kansaneläkelaitokseen, edunvalvontaan ja/tai moniin muihin organisaatioihin, joissa käsitellään asukkaiden asioita. Yhteistyö on eri organisaatioiden yli rajojen toimintaa. Moniammatillisen yhteistyön tarkoituksena on saada Teriskotisäätiön asukkaille kokonaisvaltainen ja yksilöllinen hoito ja näkemys hänen asioihinsa. Tarvittaessa järjestetään yhteistyönä verkostopalaveri asukkaan asioiden ratkaisemiseksi.

Teriskodilla tehdään yhteistyötä Akaan ja lähiseutujen seurakuntien kanssa.