Kuntoutus

Kuntoutus

Asumispalvelussa kuntoutuksen tarkoituksena on auttaa asukasta saavuttamaan paras mahdollinen toimintakyky lisäämällä ja aktivoimalla asukkaan omia voimavaroja. Se ei riitä, että ainoastaan asukkaan päihteidenkäyttöä käsitellään, vaan kartoitetaan asukkaan koko sosiaalinen elämäntilanne.

Asumispalvelussa kohdataan jokainen asukas yksilönä ja suunnitellaan kuntoutussuunnitelma ottaen asukkaan omat voimavarat, lähtökohdat ja motiivit huomioon. Jokainen asukas on yksilöllinen ja asumispalvelussa pyritään myös hyödyntämään ryhmän voimaa kuntoutumisessa.

Asukkaalle rakennetaan Teriskodin yhteisön sosiaaliseen ympäristöön raittiutta tukevia asioita, jolloin kuntoutuminen ja raittiina pysyminen on helpompaa ja todennäköisempää. Asukkaan elämä yhteisössä tukee kuntoutumista sekä asukkaan sosiaalinen verkosto tukee raittiutta. Päihdeongelmaan kuuluvat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset riippuvuutta ylläpitävät tekijät ja sen vuoksi asumispalvelun aikana huomioidaan kaikki nämä osa-alueet.

Päihteiden käytöstä luopuessaan asukas tarvitsee toimintaa, jonka tavoitteena on mielekkäämmän elämänmuodon saavuttaminen. Päästäkseen eroon päihteidenkäytöstä asukkaan on saatava uusia toimintamalleja ja uudistettava sosiaaliset verkostonsa.

Ryhmät auttavat asukkaita saamaan mahdollisuuden oppia uusia sosiaalisia taitoja, kommunikointia. Ryhmän etuja ovat mahdollisuus vertaistukeen, kokemusten ja selviytymiskeinojen jakamiseen, sekä vertailu, kannustus ja kokemus ryhmään kuulumisesta.

Teriskodilla erilaisten ryhmien ja harrastusten tarkoituksena on lisätä oman arvon tunnetta sekä itseluottamusta, mikä onkin usein huono ennen yhteisöön tuloa. Ryhmien tarkoitus on myös opettaa noudattamaan sääntöjä ja normeja, tekemään kompromisseja sekä ottamaan muut ryhmän jäsenet huomioon.

Yksilöterapiaa, vertaispäihde/keskusteluryhmissä saa mm. tukea riippuvuusongelmiin, mieliala/tunteiden käsittelyyn, arjen ja elämänhallinnan asioihin. Ryhmissä käydään myös maailman tapahtumia ja asioita läpi. Saatavana on korva-akupunktiota sekä tietoisuustaitoharjoituksia.

Teriskoti järjestää työterapiaa, jonka avulla pyritään lisäämään elämän arkipäivään mielekkyyttä, ylläpitämään tai edistämään asukkaan toimintakykyä, estämään syrjäytymistä sekä itsetunnon/arvon lisäämistä, kädentaitoja ja psyykkistä hyvinvointia. Työterapiana on mm. keittiö-, siivous-, piha- ja erilaiset rakennustyöt. Työtoimintaan osallistumisesta maksetaan pientä kannustinrahaa.

Asukkaille järjestetään ohjattuja toimintoja sekä retkiä mielekkyyden lisäämiseksi sekä yhteenkuuluvuuden tukemiseksi kuten levyraatia, bingoa, kortinpeluuta, karaokea, askartelua sekä leipomista. Nämä toiminnot lisäävät mielekkyyttä ja lisää voimia arkipäivään.

Näytelmäkerhossa harjoitellaan erilaisia rooleja ja toimintoja, mitkä lisäävät asukkaiden sosiaalisia taitoja, itsevarmuutta, yhteishenkeä sekä mielekkyyttä arkipäivään. Näytelmäkerhossa harjoitellaan esityksiä esim. kevät- ja joulujuhlaan.

Teriskodilla on erinomaiset mahdollisuudet ulkoilemiseen, kävelyllä voi ihailla luonnon rauhaa ja kauniita maalaismaisemia. Liikkuminen vaikuttaa psyykkiseen hyvinvointiin monella tavalla kuten helpottaa stressiä, virkistää mieltä, tuo iloa, vähentää masennusta sekä ahdistusta, lisää yhteenkuuluvuutta. Teriskodilla on mahdollisuudet kunto- ja biljardisaliin, yhteisesti pelataan mm. mölkkyä, petanqueta ja heitetään tikkaa, satunnaisesti n. 1xkk käydään uimahallissa.