Palvelut

Palvelut

Teriskotisäätiölle hakeudutaan A-klinikoiden, sosiaalitoimistojen, terveyskeskusten, sairaaloiden,
vankiloiden, katkaisuhoitopaikkojen ym. päihde- ja mielenterveysongelmaisia hoitavien tahojen
kautta. Asiakkaan oma kunta myöntää maksusitoumuksen ja varaa paikan. Teriskotisäätiölle
asiakkaaksi pääseminen ei ole sidottuna asuinpaikkakuntaan.
Teriskodin palvelujen hinnasto määräytyy seuraavasti:

– Kuntaosuus 55,90 €/pv

– Liikuntarajoitteisen tai erityistä hoivaa tarvitseva 45,00 €/pv

– Asiakasosuus 19,10 €/pv

Asukaspaikan kokonaishinta on 1.1.2016 alkaen 75 / vrk ja se jakautuu 55,90 € kuntaosuuteen ja 19,10 € asiakasosuuteen. Kuntaosuus on korkeampi 45 € asukkaille, jotka tarvitsevat enemmän tukea, kuten pitkälliset haavahoidot, korvaushoito ja apuvälineitä (esim. rollaattori) käyttäville. Hintaan sisältyvät aamiainen, lämmin ateria, iltapala ja klo 20 tarjolla oleva kahvi. Teriskotisäätiön omanlääkärinpalvelut sisältyvät asukasmaksuihin, Teriskotisäätiön omalääkäri asuu viikon kuukaudessa Teriskodilla ja on kokoajan käytössä. Muulloin terveyskeskuspalveluja voi käyttää Toijalassa, erikoissairaanhoito omasta lähettävästä kunnasta (voi hakea Pirkanmaan alueelta erikoissairaanhoitoa). Asukkaiden käyttövarat, lääkkeet, muut terveydenhuoltomenot sekä asukasta koskevat muut erilliset kustannukset haetaan toimeentulotukena tai sovitaan lähettävän kunnan sosiaalitoimen tai muun vastaavan tahon kanssa. Asukkaaseen liittyvistä asioista tehdään
asiakkuuden alussa hoito- ja kuntoutussuunnitelma.

INTERVALLI JA JATKOHOITO

Intervallijaksojen tavoitteena on että asumispalveluissa ollutta asukasta tuetaan päihteettömyyteen ja näin lisäämään sekä säilyttämään arjen voimavarat ja elämänhallinta. Jakson aikana etsitään apukeinoja arjessa selviytymiseen sekä motivoidaan päihteettömyyden suuntaan. Intervallijaksot ovat 1-2vk:n pituisia, mikä tukee, mahdollistaa sekä säilyttää motivaatiota
päihteettömään elämään. Lyhyitä intervallijaksoja sovitaan asiakkaan kriittisimmän ajan ylipääsemiseksi. Intervallijaksot sovitaan asumispalvelujakson aikana lähettävän kunnan työntekijän kanssa.