Yhteistohoito

Yhteisöhoito

Teriskotisäätiön tavoitteena on tukea ja ohjata päihteettömyyteen, motivoida asukasta
omatoimisuuteen, vastuuttaa omien asioiden hoitamiseen ja huomioimaan Teriskodin
yhteisöllisyys. Asukasta tuetaan jokapäiväisissä askareissaan kuten hygieniasta, siivouksesta,
ravinnosta, liikunnasta ja yleensä arkipäivän askareista huolehtimisessa sekä haetaan tarvittaessa
erilaisia etuuksia esim. toimeentulotukea, asumistukea ja hoitotukea. Tukeminen asukkaille on
yksilöllistä.

Teriskotisäätiöllä on tarjottavana asukkaille monenlaisia askareita sekä toimintaa asukkaan omien
voimavarojen ja halukkuuden mukaan. Teriskoti tarjoaa asukkaille yksilö- ja ryhmä keskusteluja,
korva-akupunktiota, palveluohjausta, viriketoimintaa, työterapiaa ja asioimispalvelua Toijalan
keskustaan kaksi kertaa viikossa.

Teriskodin yhteisön periaatteina ovat avoimuus, yhteisöllisyys, tasa-arvoisuus, fyysinen ja
psyykkinen koskemattomuus, sekä todellisuuden kohtaaminen. Yhteiset keskustelut koko yhteisön
kesken ovat tärkeitä. Keskeistä on että asukkaat kuuntelevat toisiaan ja pystyvät olemaan avoimia.
Asumisyhteisössä käytetään yhteisöhoidollisia menetelmiä tukemaan asukkaan kuntoutumista,
päihteettömän elämäntavan ja arjenhallinnan opettelua, itsenäistymistä sekä vastuunottamista itsestä ja muista asukkaista sekä läheisistä.

Teriskotisäätiö on perustettu vuonna 1987 vanhan koulun tiloihin. Tuona aikana kuntoutuksen
menetelmät olivat hyvin erilaisia. Kuntoutus oli lähinnä työtoimintaa Teriskodilla ja ympäristössä.
Nykyisin toiminta on näistä ajoista kehittynyt nykyiseen muotoonsa ja hoitomuotoja kehitetään
edelleen, ”ollaan ajanhermoilla”.

Teriskotisäätiö sijaitsee Teristen vanhan koulun tiloissa n 5km päässä Toijalan keskustasta
rauhallisessa maalaisympäristössä. Teriskotisäätiö on vuonna 1987 perustettu kristillisellä
arvopohjalla toimiva päihde- ja mielenterveysongelmaisille tarkoitettu kuntoutuskoti. Perustajana
oli Suomen kristillinen työväenliitto. Koti toimi vuodesta 1987 vuoteen 1995 Toijalan
katulähetyskotina. Toiminta säätiöitettiin vuonna 1995 ja perustettiin Teriskotisäätiö.
Teriskotisäätiö on voittoa tavoittelematon asumispalveluyksikkö.

Teriskotisäätiöllä on asiakaspaikkoja 10 ja tukiasuntoja 7. Asukashuoneita on 16, joista yksi on
kahden hengen huone. Asukashuoneet sijaitsevat päärakennuksessa, jossa on myös oleskeluhuone,
ruokasali, keittiö, pyykinpesutilat ja hoitohuone. Autopirtti, jossa on yläkerrassa 5 huonetta ja
alakerrassa 1 asukashuone ja toimitilat, Kauranen on omakotitalo, joka on jaettu asukashuoneisiin,
yläkerrassa kaksi asukashuonetta ja alakerrassa 3 asukashuonetta. Lääkärintalossa alakerrassa 2
asukashuonetta ja yläkerrassa lääkäri asuu kuukaudessa viikon ajan.